Sahil Güvenlik Komutanlığı Subay Alımı Yapıyor!

Sahil Güvenlik Komutanlığı Subay Alımı Yapıyor!

Subay olmak isteyenler için 10 Nisan 2017 tarihinden itibaren bir şans daha kapınıza geldi. T.C İçişleri Bakanlığı Sahil Güvenlik Komutanlığı 10 – 24 Nisan 2017 tarihleri arasında başvuruları alacağı sözleşmeli subay alımı ilanı yayımlandı. Sözleşmeli subay alımında kontenjanlar şu şekilde:
- Sahil Güvenlik (Güverte) (Kont:25) : Sözleşmeli / KPSS ve ALES şartı yok.
- Sahil Güvenlik (Makina) (Kont:15) : Sözleşmeli / KPSS ve ALES şartı yok.
- Mühendis(Bilgisayar)(Kont:1) :Sözleşmeli / KPSS (70 Puan) ve ALES(55 Puan) şartı var.
- Mühendis (Elektronik) (Kont:1) :Sözleşmeli / KPSS (70 Puan) ve ALES(55 Puan) şartı var.
- Mühendis(İnşaat)(Kont:1) :Sözleşmeli / KPSS (70 Puan) ve ALES (55 Puan) şartı var.
- Mühendis (Makina) (Kont:1) :Sözleşmeli / KPSS (70 Puan) ve ALES (55 Puan) şartı var.
- Sahil Güvenlik (Pilot) (Kont:10) : Muvazzaf / KPSS (70 Puan) ve ALES (55 Puan) şartı var.
Başvuru yapmadan önce alım yapılacak branşlar için dikkat edilmesi gerekenler:
NOT-1: Alım yapılacak bütün branşlar için kesin kayıt tarihi 05 Eylül 2017'dir. Son sınıf öğrencisi olan adaylar, okullarından "son sınıf öğrencisi" olduklarına dair alacakları yazıyı, diploma yükleme kısmına yükleyerek başvuru yapabileceklerdir. Bu şekilde başvuru yapan adaylar kesin kayıt tarihe kadar mezun olabileceğini taahhüt etmiş olacaktır. Kesin kayıt tarihine kadar mezun olamayan adayların işlemlerine son verilecektir.
NOT-2: CASA pilot subay temel kursu/helikopter pilot subay temel kursunun herhangi bir aşamasında başarısız olan adaylar, S.G.K.lığınca uygun görülecek bir branşta istihdam edilecektir.
NOT-3: Yukarıdaki tabloda Sahil Güvenlik (Güverte) ve Sahil Güvenlik (Makine) branşları için belirlenen kontenjanlar, ilgili branşın kontenjanının doldurulamaması durumunda diğer branşa aktarılacaktır (Ör: SG (Güverte) branşı doldurulamazsa, artan kontenjan SG (Makine) branşına aktarılacak, bu husus sadece bu iki branş için geçerli olacaktır).
NOT-4: Alım yapılacak branşlar için kaynak gösterilen bölümlere denk bölümlerden mezun olanlar, YÖK veya ilgili kurum tarafından verilen denklik belgesi ile başvuru yapabilir. Adaylar denklik belgelerini sisteme yüklemek zorundadırlar.
ADAYLARDA ARANAN NİTELİKLER
a. Genel Koşullar:
(1) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
(2) Md.1'deki tabloda yer alan kaynak bölümler kısmındaki gerekleri tam olarak karşılamak,

(3) KPSS ve ALES puanı şartı aranan branşlar için; 2016 yılında yapılan KPSS sınavında Genel Kültür ve Genel Yetenek (P3) puan türünden en az 70 puan almış olmak ve son üç yıl içinde yapılan (2014, 2015 ve 2016) ALES (Eşit Ağırlık Puan Türü) sınavlarının birinden en az 55 puan almış olmak, şehit ve malul eş ve çocukları için bu puanların en az %80'ini (KPSS:56 puan) almış olmak,

(4) 01 Ocak 2017 tarihi itibarıyla düzeltilmemiş nüfus kaydına göre;
(a) 27 yaşını bitirmemi ş olmak (01 Ocak 1990 ve sonra doğanlar başvurabileceklerdir.),
(b) Lisansüstü öğrenimini tamamlamış olanlar için 32 yaşını bitirmemiş olmak. (01 Ocak 1985 ve sonra doğanlar başvurabileceklerdir.).
(5) Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,
(6) TSK, J.Gn.K.lığı ve S.G.K.lığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımak ve "Subay/Astsubay Öğrenci Adayı Olur" kararlı sağlık raporu almak, bu rapora ilave olarak; yalnızca Sahil Güvenlik (Güverte) ve Sahil Güvenlik (Makine) branşları için Gemiadamları Sağlık Yönergesinde belirtilen "Gemiadamı Olur Sağlık Raporu"nu, yalnızca Sahil Güvenlik (Pilot) branşı için "Pilot Olur Sağlık Raporu"nu almak,
(7) Adayın kendisi ve evli ise eşi; genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri, kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle, hakkında herhangi bir adli veya idari soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idari yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak,
(8) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile, adayın kendisi ve evli ise eşi; kasten işlenen bir suçtan dolayı hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahküm olmamak, affa uğramış veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlardan dolayı mahküm olmamak veya bu suçlardan dolayı devam etmekte olan bir soruşturma veya kovuşturma bulunmamak veya kovuşturması uzlaşma ile neticelenmemiş olmak,
(9) Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik, ahlaki nedenlerle çıkarılmamış olmak,
(10) Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak,
(11) Kamu haklarını kullanmaktan yoksun bırakılmış olmamak,
(12) TSK, J.Gn.K.lı ğ ı ve S.G.K.lığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliği hükümleri hariç, herhangi bir nedenle askeri okullar ile Jandarma ve Sahil Güvenlik eğitim kurumlarından çıkmış veya çıkarılmamış olmak,
(13) Terör örgütleri ile bu örgütlerin yasal veya yasadışı uzantılarının eylemlerine, toplantılarına, yürüyüş ve mitinglerine karışmamış, desteklememiş, katılmamış olmak,

(14) Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye olmadığına dair yazılı beyan sunmak,
(15) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak,

NOT: Adayların yukarıda belirtilen şartlardan herhangi birini taşımadıkları anlaşılması halinde, sınav sonuçlarına bakılmaksızın adaylıkları, öğrenime başlamışlarsa öğrencilikleri sona erdirilir.

b. Öğrenimle İlgili Koşullar:
(1) Alım yapılacak Md.1'deki tabloda belirtilen öğrenim programlardan mezun olmak veya kesin kayıt tarihine kadar (05 Eylül 2017) mezun olabilecek durumda olmak (Yüksek Lisans mezunları için mezun oldukları Lisans bölümü geçerlidir),
(2) Öğrenimlerini yurtdışında bitirenlerin diplomalarının yurtiçinde geçerli olduğunu belirten Yükseköğretim Kurulu'nca (YÖK) onaylanmış denklik belgeleri bulunmak ve bunu sisteme yüklemek,
(3) Alım yapılacak branşlar için kaynak gösterilen bölümlere denk bölümlerden mezun olanlar için YÖK veya ilgili kurum tarafından verilen denklik belgesini almış olmak ve bunu sisteme yüklemek,
(4) KPSS ve ALES puanı şartı aranan branşlar için; 2016 yılında yapılan KPSS sınavında Genel Kültür ve Genel Yetenek (P3) puan türünden en az 70 puan almış olmak ve son üç yıl içinde yapılan (2014, 2015 ve 2016) ALES (Eşit Ağırlık Puan Türü) sınavlarının birinden en az 55 puan almış olmak, şehit ve malul eş ve çocukları için bu puanların en az %80'ini (KPSS:56 puan) almış olmak.
c. Yaş İle İlgili Koşullar:
01 Ocak 2017 tarihi itibarıyla düzeltilmemiş nüfus kaydına göre;
(1) 27 yaşını bitirmemiş olmak (01 Ocak 1990 ve sonra doğanlar başvurabileceklerdir.),
(2) Lisansüstü öğrenimini tamamlamış olanlar için 32 yaşını bitirmemiş olmak
(01 Ocak 1985 ve sonra doğanlar başvurabileceklerdir.).
ç. Sağlık İle İlgili Koşullar:
(1) Fiziki yeterlilik sınavına başlamadan önce yapılan ön sağlık kontrolünde öngörülen koşulları taşımak (Erkek adaylarda 1,67 metreden, kadın adaylarda 1,62 metreden daha kısa boylu olmamak (Ağırlık şortlu/eşofmanlı vücut ağırlığıdır. Boy, çıplak ayakla ölçülür.),
(2) TSK, J.Gn.K.lığı ve S.G.K.lığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımak ve "Subay/Astsubay Öğrenci Adayı Olur" kararlı sağlık raporu almak,
(3) Yukarıda belirtilen rapora ilave olarak ; yalnızca Sahil Güvenlik (Güverte) ve Sahil Güvenlik (Makine) branşları için, Gemiadamları Sağlık Yönergesinde belirtilen "Gemiadamı Olur Sağlık Raporu"nu, yalnızca Sahil Güvenlik (Pilot) branşı için "Pilot Olur Sağlık Raporu"nu almak.
Başvuru Şartları:sahilguvenlik.gov.tr
Başvuru Yap:https://uygulama.sg.gov.tr/PersonelTemin/adayKayitGiris.jsf

Kategoriler

  • İnsan Kaynakları 2
  • İş Hayatı 4
  • İş Rehberi 11